Kylmäpuro – Vehmaa

Vehmaa/Kylmäpuro on 5-tien liittymässä oleva helppopääsyinen logistinen alue.

Liiketoiminnallisesti erinomainen, vilkasliikenteinen alue.

Lue lisää

Yksityiset henkilöt myyvät omistamiaan vapaa-ajan ja vakituisen asumisen tontteja Juvalla.

Lue lisää

Omakotitalotontteja Sulkavan keskustan tuntumassa, Saimaan rannalla.
Alueella valmis vesi- ja viemäriverkosto.
Tontille saa rakentaa omakotitalon lisäksi erillisen rantasaunan.

Lue lisää

Sulkavalla, soutustadionin yläpuolisella alueella oleva omakotitalotonttialue. Kaikilta tonteilta näkymä Saimaalle.

Lue lisää

Vähittäiskaupan, toimitilarakennusten ja teollisuuden tarpeisiin vapaita erikokoisia tontteja Viitostien ja valtatie 14 vilkkaalla risteysalueella (Juvan ABC-liikenneaseman kävijämäärä 3,3 milj./vuosi).

Lue lisää

Rauhallinen omakotitaloalue lähellä keskustaa.

Lue lisää

Lähellä kirkonkylän keskustaa oleva rauhallinen omakotitaloalue.

Tie rakennetaan heti alueen ensimmäisen tontin varauksen jälkeen.

Lue lisää

Rauhallinen omakotitaloalue lähellä Juvan kirkonkylän keskustaa.

Kouluihin ja kauppoihin 1 km.

Lue lisää

Aurinkolahdentien asuntoalue sijaitsee Valtatie 5:ltä erkanevan Nuutilanmäentien varrelle kaavoitetulla alueella Punaisen Piipun Kievarin eli Siiskosen leipomon vastapäätä.

Valtatie 5:n uusi linjaus tulee asuntoalueesta kauemmas kuin nykyinen Vt 5, joka jää rinnakkaistieksi uuden nelikaistaisen tien valmistuttua.

Matkaa Aurinkolahdentien asuntoalueelle on Juvan keskustasta n 22 km/20 min ja Mikkelin keskustasta n 21 km/20 min.

Alueella on Haapataipaleen ryhmäperhepäiväkoti.

TONTTI  1 VARATTU.

Lue lisää

Saimaa-Siikajärven rantaosayleiskaava-alue, 5 kpl loma-asuntotontteja Saimaan rannalla, Sulkavan suursoutujen soutureitin varrella.

Lue lisää Lue lisää

VT5:n risteysalueen tontit kirkonkylän ja lentoaseman välittömässä läheisyydessä soveltuvat erinomaisesti kuluttajille suunnatun kaupankäynnin alueiksi. Alueella on toiminut  vuoden 2012 toukokuusta alkaen Liikenneasema Jari-Pekka.

 

Tontit 1-4   10 €/m²
Tontit 5-11   1 €/m²

 

 

Lue lisää

Rauhallisella alueella myös omarantaisia omakotitalotontteja. Rantasaunan rakentamismahdollisuus.

Lue lisää

Sulkavan keskustan välittömässä läheisyydessä, Saimaan rannalla, omarantaiset omakotitontit sekä Saimaa näkymällä olevien tonttien alue

Lue lisää

Kuhalammen rannalla sijaitseva rauhallinen omakotitaloalue

Lue lisää

Mäntyä kasvavalla harjulla lähellä Juvan kirkonkylää sijaitseva rauhallinen omakotitaloalue.

Lue lisää

Paron rannoilta löytyy pääasiassa lomarakentamiseen tarkoitettuja rakennuspaikkoja… poikkeuksena alue 1, joka on tarkoitettu omakotitaloille.

Lue lisää

Mäntyä kasvavalla harjulla sijaitseva omakotitalotonttialue. Sieltä on kaunis näköala Jukajärvelle.

Lue lisää

Jokijärven alueelta löytyy muutamia omarantaisia omakotitalotontteja.

Lue lisää

Liunan asuinpientaloalue sijaitsee Jokijärven välittömässä läheisyydessä noin 2 km Joroisten kirkonkylässä lounaaseen. Alueella on puistomaista mäntyvaltaista metsikköä ja reheviä lehtomaisia luhtarantoja. Asuinkorttelit ovat väljiä ja yleisilme puistomainen. Kaavassa alueelle on varattu laajat lähivirkistysalueet, mahdollisuus rakentaa asukkaiden yhteisiä kokoontumis- ja virkistystiloja ja rantasauna.

Kaavamääräys AO II, enintään 2. krs erillispientalojen korttelialue, rakennuspaikan tehokkuusluku e=0,20.

Lue lisää

Tuomaalan asuinpientaloalue sijaitsee Joroisten kirkonkylän keskustaajamassa aivan palveluiden äärellä. Alue on pääosin rakentunut 1990-luvun taitteessa. Alue on jaettu julkisivumateriaalien ja värityksen osalta neljään yleisilmeeltään hieman erilaiseen osaan, joiden keskelle jää koivuvaltainen puistomainen alue. Alueelle on laadittu rakentamistapaohjeet, jolla on ohjattu rakennusten sijoittelua, julkisivumateriaaleja sekä kattomuotoa. Kaavamääräys AO I, 1 krs. erillispientalojen korttelialue, rakennuspaikan tehokkuusluku e=0,15.

Lue lisää

Kuvansi on Joroisten kunnan toinen taajama kirkonkylän ohella. Kuvansi sijaitsee Joroisten kunnan pohjoisosassa, valtatie 5:n varrella, aivan Varkauden kaupungin rajalla. Kuvansin taajamasta on matkaa Joroisten kirkonkylän keskustaan 12 km ja Varkauden kaupungin keskustaan 6 km. Alueella on kunnallistekniikka.

 

Lue lisää

Jos haaveilet omasta kodista ja omasta rannasta, niin Kolpan alue mahdollistaa ne molemmat.
Kolppa on uusin alue Joroisten kunnan rantarakentamisessa. Alue sijaitsee noin 3,5 km:n päässä keskustaajamasta länteen. Alueella on jo kunnallistekniikka ja valokuituverkko.

Katso tarkemmat tiedot kotisivuiltamme.

Lue lisää