Liuna – Joroinen

Liunan asuinpientaloalue sijaitsee Jokijärven välittömässä läheisyydessä noin 2 km Joroisten kirkonkylässä lounaaseen. Alueella on puistomaista mäntyvaltaista metsikköä ja reheviä lehtomaisia luhtarantoja. Asuinkorttelit ovat väljiä ja yleisilme puistomainen. Kaavassa alueelle on varattu laajat lähivirkistysalueet, mahdollisuus rakentaa asukkaiden yhteisiä kokoontumis- ja virkistystiloja ja rantasauna.

Kaavamääräys AO II, enintään 2. krs erillispientalojen korttelialue, rakennuspaikan tehokkuusluku e=0,20.