Rykiniemi 3

Rykiniemen asuinrakennustontit Saimaan rannalla, Tiemassaaren kylässä Haukivesi-Haapaselkä rantayleiskaava-alueella.