Rykiniemi 8

Rykiniemen asuinrakennustontit Saimaan rannalla, Tiemassaaren kylässä Haukivesi-Haapaselkä rantayleiskaava-alueella.