Vehmaan alue, tontti 5 – Juva

Toimitilarakennusten korttelialue.