Vehmaan alue, tontti 6 – Juva

Toimitilarakennusten korttelialue.