Vehmaan alue, tontti 7 – Juva

Teollisuuden tontteja valtatie 5 läheisyyydessä.

Kaavamerkintä KTY tarkoittaa Toimitilarakennusten korttelialue.

 

TONTTEJA VOI JAKAA PIENEMMIKSI