VT5 risteysalue – Kauppapaikka 2

Uuden yrityshallin rakentaminen valtatie 5:n risteysalueelle tontille nro 2 on aloitettu. 

Hallin rakennuspaikka on Joronjäljen vastapäätä oleva rakentamaton kortteli. Kortteli no. 400 ja kaavamääräys KLH (Liike- ja huoltoasemarakennusten korttelialue). Uusi hallin tontti sijoittuu välittömästi liikenneympyrän viereen ja suoraan Joronjälkeä vastapäätä. Tontin koko on n. 1 ha.  

Hallin kerrosala on n. 950 m².

Halli on jaettu 6 eri osastoon. Jokaisessa osastossa on mahdollisuus toimisto- ja sosiaalitilojen rakentamiselle. Osa hallin tiloista on varattu.

Rakennus sijoittuu asemapiirustusluonnoksen mukaan tontin keskelle. Ajoneuvoyhteys rakennetaan asemakaavan mukaisen liittymän kautta vanhan 5-tien varrelta. Tämä ajoyhteys toimii myöhemmin kulkutienä myös muille korttelista lohkottaville tonteille.